FAST-TRADING

GBPUSD MUA VÀO NGẮN HẠN

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích tổng quan:
- Xu hướng CHÍNH: Giảm
- Xu hướng Daytrading: TĂNG
Phân tích cơ bản:
- M15 GBPUSD tăng ngắn hạn trong giải đoạn đi ngang trên khung H1. Phân tích kỹ thuật dướ góc nhìn cá nhân nhận định một kịch bản đang quan tâm hiện tại.
Có thể mở vị thế MUA ngắn hạn để lướt nhẹ trong giai đoạn tích lũy trung hạn.

(Góc nhìn cá nhân)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.