manhha2019

gbpusd , cham trendline bat len , buy ngay di cac bac

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbpusd , cham trendline bat len , buy ngay di cac bac