Bin-LD

Tiêu điểm GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Có thể đợi back test rồi múc lên sl 50 pip tp 100pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.