VuVanTien94hd

Cách xác định cấu trúc hợp lệ

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khi dùng bất kì 1 phương pháp nào thì đều cần đến cấu trúc, xác định cấu trúc là thứ nhiều người mắc sai lầm nhất.
Đa số ai cũng thấy là phá đỉnh đáy là đổi cấu trúc, nhưng nếu đơn giản như thế thì tại sao đa số đều mất tiền,
Bank biết điều này và tôi sẽ chỉ cho mọi người thứ mà tôi đã được biết để cải thiện cách xác định cấu trúc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.