Kienthucforex

Chờ sell GU khi giá hồi

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Biểu đồ 4 giờ cho thấy cặp GBP / USD đang hình thành mô hình 2 đỉnh với đường viền cổ là đường neckline như trên biểu đồ. Nếu giá phá thủng vùng này sẽ báo hiệu sự giảm giá. Vùng giá mà cặp này phục hồi trong thời gian vừa qua cũng đã đạt tới mức fibo 0.5, đây là mức thoái lùi tiềm năng và nơi giá có thể đảo chiều giảm trở lại theo xu hướng chính.
Để vào lệnh, nhà đầu tư nên chờ đợi tín hiệu breakout khỏi đường neckline. Hoặc hãy chờ giá hồi lên vùng 1.3600 và sell xuống.
Mục tiêu trung hạn là 1.3410 và sâu nhất là 1.3180.
Với mô hình dạng này, chúng tôi không đưa ra nhận định tăng giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.