JaneDoan

GBP/USD Daily

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mục tiêu ngắn hạn tại 1.359xx
Mục tiêu dài hạn tại đỉnh của sóng A 1.422xx-1.433xx
Bình luận: wow 400pip. Đừng chốt sớm nhé