FAST-TRADING

GBPUSD bán khống m15

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15

Phân tích tổng quan:
Xu hướng dẫn dắt trên H4: SELL
Biên độ dao động: Supply Zone H1 (SZ-H1) và Demand Zone H1 (DZ-H1)

Phân tích cơ bản:
M15 #GBPUSD tạo cấu trúc tăng ngắn hạn và vẫn đang được củng cố.
Resistance bị phá vỡ trước đà tăng hiện tại.
Đà tăng #GBPUSD M15 kỳ vọng sẽ hoàn thiện cấu trúc tích lũy M15 trước đó. Đây sẽ là sự “RETEST” xác nhận sự kết thúc cấu trúc M15 của #GBPUSD.

Khuyến nghĩ:
Mở vị thế bán khống (SELL) tại 1.30605
Stoploss: 1.30661
Target Profit: 1.29945

RR = 11
(Chưa bao gồm spread)
Hiệu suất: 80%

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.