dinhchien

GBPUSD - Có tín hiệu tăng H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.