GhostTraderIndexs

GBP/USD không thể phá vỡ 1.32275

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mục tiêu trong tuần tới xuống vùng 1.30155
Mọi người theo dõi like nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.