NamHenry

Cặp tiền: GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tham Khảo: canh sell tại H4
Vùng giá kì vọng: 1.284xx - 1.281xx
Dừng lỗ trên: 1.304xx
Giao dịch đang hoạt động