NamHenry

Cặp tiền: GBP/USD

Giá xuống
NamHenry Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tham Khảo: canh sell tại H4
Vùng giá kì vọng: 1.284xx - 1.281xx
Dừng lỗ trên: 1.304xx
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.