Kienthucforex

Sell GU trước chính sách tiền tệ của BOE

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vào cuối tháng 10, tỷ giá GU đã chính thức phá thủng vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.3730 bằng 1 cây nến giảm dài tại khung H4. Đồng thời nó cũng phá thủng qua đường neckline hỗ trợ như trên biểu đồ. Vào tối qua, nó cũng đã tạo ra 1 vùng backtest neckline chạm với fibo thoái lùi 0.382. Với mô hình hiện tại của GU nó thường báo hiệu sự giảm giá và là cơ hội sell đối với tỷ giá này. Mục tiêu giảm của GU có thể sẽ về lại hỗ trợ 1.3550.
Chiến lược tham khảo : sell GU tại 1.3675, Sl tại 1.3715 và Tp 1.3550

Với mô hình của GU chúng tôi không đưa ra chiến lược buy .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.