HanHanVuong

còn đường nào cho GBP/USD đi nữa đây

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
còn đường nào cho GBP/USD đi nữa đây

Bình luận