NFX1-Team

bán GBPUSD

Giá xuống
NFX1-Team Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
tín hiệu bán GBPUSD từ tuần trước đã chạm STOP LOSS, tuy nhiên đó chỉ là sự phá vỡ giá giả !
chiên lược giao dịch mới bán GBPUSD tại giá hiện tại .
TỶ LỆ R/R : 1/2.7
Giao dịch đang hoạt động:
+ 90pip
close hoặc dời sl về entry .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.