LuTienSinh

GBPUSD: Chuẩn bị Đu-Bai Tên lửa.

Giá lên
LuTienSinh Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đầu tiên cần xem xét đến câu chuyện USD đang suy yếu ở hiện tại, đó là cơ sở để tin vào GBPUSD sẽ bắt đầu có nhịp tăng trưởng trở lại. Ở H4 đang là hình thái giá sideway đi xuống dần, báo hiệu cho một câu chuyện GU đang tích lực. Kì vọng GBP sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm đến vùng swing trước đó tại 1.257-1.258, đây đồng thời cũng là vùng demand zone đã tạo ra trước đó. Ngoài ra, khi giá GU về quanh vùng 1.257-1.258 sẽ hình thành xong mô hình Head & Shoulder ngược, kì vọng giá GU bật tăng là cực cao.

Chấp nhận Buy GU quanh vùng 1.2575-1.2585, stoploss tuyệt đối nếu giá vượt quá vùng 1.255x. Takeprofit lần lượt tại: 1.26600 – 1.27200
Bình luận:
Thống đốc ngân hàng Anh Carney vừa thông tin cho hay: Kinh tế Anh trong quý II đang khá yếu khiến GU sml về 1.260x. Lệnh Sell GU hôm trước tớ cho khớp hết TP, bình tĩnh đợi về quanh vùng 1.257-1.258 chấp nhận buy nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.