NFX1-Team

bán khống đồng Bảng

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
ý tưởng giao dịch bán đồng bảng tại kênh giá .
điểm cắt lỗ 60 pip
điểm chốt lời 120-200 pip.
chúc may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.