manhha2019

gbpusd , cham dung trendline rut chan, buy di cac bac

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbpusd , cham dung trendline rut chan, buy di cac bac