NgocHaiPearlie

GBPUSD - Sell ngắn trong ngày

Giá xuống
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Signals sell GU trong ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.