thudong9497

phân tích GBPUSDngày 27/9/2021 theo PA

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mk chỉ phân tích một cách đơn giản theo kháng cự hỗ trợ và mô hình giá
Kì vọng giá trở lại kháng cự D1 sao đó tăng trở lại
Buylimit 1,35900
nếu bạn nào muốn an toàn chia lệnh ra nhiều điểm nhé
SL dưới kelevel quan trọng khi có nến đóng dưới kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.