khongro001

GBP USD Quá bán

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nến chạy qua xa mây có xu hướng quay về mây , stock báo hiệu quá bán .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.