FAST-TRADING

GBPUSD CHỜ XÁC NHẬN TRÊN H4

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
NHẬN ĐỊNH #GBPUSD TRUNG - NGẮN HẠN

Xu hướng Trung hạn GBPUSD đang được hỗ trợ trên mô hình vai đầu vai đảo chiều (Xem biểu đồ H4). Giá đang giao dịch trong vùng SD - H4. Kỳ vọng sự bứt phá mạnh của GBPUSD để hình thành sự xác nhận chính thức khi SD - H4 bị phá vỡ hoàn toàn (Xét trên KHUNG H4)

Xu hướng ngắn hạn GBPUSD M15 đang cấu thành cấu trúc tăng dần có cơ sở (Đáy sau cao hơn đáy trước). Xu hướng ngắn hạn đang được ưu tiên là MUA.

Tuy nhiên, giá giao dịch trong SD -H4, thận trọng giao dịch trong vùng này. Mô hình có thể BẤT BÌNH THƯỜNG không cơ sở.

GBPUSD hình thành BASE CHANEL (Kênh cơ sở) và ủng hộ đà TĂNG hiện tại. Có thể cân nhắc khi giá đóng cửa > 1.3197x (Xác nhận bởi Engulfing - H4 ).

SD - H4 phải xác nhận thì vị thế giao dịch sẽ thêm sự củng cố cao về độ chính xác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.