TraderPharm

GBPUSD - Theo hỏi đảo chiều giảm

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trong khung D1, hu hướng hiện tại là sideway trong vùng giá 1,36 - 1,40. Và cây nến ngày thứ 6 đã kết thúc tại vùng kháng cự là 1 cây pinbar tăng nhưng với đuôi nến dài cho thấy lực bán ở vùng 1,39 đang còn mạnh.
Trong khung H4, nến kết thúc là 1 cây nến gần như là nhấn chìm giảm, thể hiện xu hướng có dấu hiệu đảo chiều, tuy nhiên chưa phải là điểm vào lệnh đẹp, cần dấu hiệu xác nhận.
Trong tuần tới sẽ theo dõi phản ứng giá tại các vùng 1,39 và 1,40 để ra lệnh

Option 1: canh sell tại vùng 1,39 khi có tín hiệu đẹp, SL tại 1,395 hoặc 1,40, TP gần là 1,38 với R/R 1/1 hoặc xa hơn 1,36 nếu theo dõi và dịch SL về các vùng đáy mới nếu muốn hold lệnh

Option 2: nếu giá vượt qua vùng 1,39, nên theo dõi phản ứng giá tai vùng 1,4. Vào lệnh ở điểm này có tỷ lệ R/R không cao, hoặc có thể canh buy ở 1,39 khi có lực hồi về test vùng này, TP 1,395 hoặc 1,4. SL 1,387-1,385
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.