anhnd1

GBPUSD - Mua trên H4

anhnd1 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đảo trend thành công đã retest rất đẹp, xu hướng tăng trở lại
Mua với mục tiêu 1.33146
SL khi H4 đóng nến thủng 1.30034
Giao dịch đang hoạt động:
GU tèo sau thông tin không tốt về Brexit
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.