DuyphongFX88

Cơ hội mua GBPUSD trên H1 đang khá đẹp

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đợi H1 đóng nến trên 1.25571, mình sẽ nhảy vào mua

SL tại 1.25192
TP tại 1.2697

RR là 1:3 khá tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.