URIFX

Nhật ký: Setup tuần 2 tháng 6 (phần 2)

URIFX Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tiếp tục cho các cặp khác vì TV hạn chế về thời lượng. :)
Giao dịch đang hoạt động:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.