TradeProPremium

BẢNG ANH ĐANG TẠO MÔ HÌNH TĂNG

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP / USD đang ở ngã tư tại điểm giao nhau này khi xem xét cấu trúc hỗ trợ, cả ngang và tăng. Những con bò đực tượng trưng TĂNG có thể đang tìm cách tạo đáy tăng, điều này sẽ thấy giá quay trở lại mức 1,35 một lần nữa và có khả năng tăng lên 1,3550.

Mặt khác, như được minh họa ở trên, sự phá vỡ cấu trúc hỗ trợ là điều mà phe gấu đại diện GỈAM sẽ tìm kiếm khi tiếp tục xu hướng thống trị sau đó.

Trên biểu đồ 4 giờ và khi phá vỡ hỗ trợ, những con gấu có thể tìm cách giao dịch với phần còn lại của khu vực gần 1,34, con số được cho là sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.