abtrader59

Long Gbp/usd

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
xu hương tháng và tuần trong dài hạn là uptren.
khung ngày xu hướng giảm.
H4 xuất hiện mô hình đảo chiều vai đầu vai.
tạo ra 1 cú bear trap.
Có thể long dài hạn vs taget 1.41290 vs lợi nhuận là 16R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.