anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPUSD 03/01/2021

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ buy Gu, sl tp như hình
Lưu ý: Tuân thủ sl, nhớ quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.