anhnd1

GBPUSD - Bán ngay trên H4

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
D1 pull về vùng kháng cự mạnh
H4 có dấu hiệu đảo trend, hình thành longtail pinbar
Bán với mục tiêu 1.22803
Stop trên đỉnh pinbar: 1.25029
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.