FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu đang trong trend giảm, giá chạm vùng trendline H4 và tạo trendline giảm tại khung M5, chúng ta canh vào lệnh khung M5, SL bên trên đáy gần nhất và TP khung H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.