Forex9999

[ Bài 40] Sell GU về 1.39200

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU đã phá vỡ kênh xu hướng lên
USD sẽ tăng trong hôm nay
Bảng anh đang gặp nhiều áp lực
Khả năng GU giảm về vùng 38,2%
Sell GU tại 1.400 TP 1.39200; SL 1.40500( SL 50 pip; TP 80 pip)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.