Antony_sg

CẶP GBPUSD KHI NÀO TỚI ĐÁY?

Giá xuống
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Theo bước sóng nhỏ (5) thì điểm đến tiếp theo của con sóng này là mức 1.0. Điều này là khả thi vì Brexit vẫn rối như canh hẹ, đồng thời khu vực EU chưa thấy sẽ nhượng bộ London để họ ra đi trong thanh thản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.