NBL_Miu

GBPUSD Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Với những thông tin lạc quan của Brexit cùng với kỳ vọng của các nhà đầu tư GBPUSD đã có 1 phiên tăng mạnh vào ngày hôm qua nhưng chưa đạt được mục tiêu giá.
Động lực từ Brexit vẫn đang làm cho GBPUSD có xu hướng tăng mạnh
View: H4 giá sẽ test về mây ICHI chờ mua khi giá đảo chiều 1.28630, đặt TP 1.29000, SL 1.28450
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.