GKFXPrimeVN

GBPUSD, trong xu hướng chung!

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại USD đã cho thấy sự hụt hơi sau một thời gian thương chiến. Những tác động vào kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị USD. USD xuống là cơ hội tăng giá trị tương đối cho đồng Bảng Anh vì thực chất nước Anh cũng có quá nhiều vấn đề. Vậy chúng ta có thể kết luận, GBPUSD tăng vì USD giảm. Đà tăng vẫn còn tiềm năng rất lớn. Chiến lược như hình bên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.