Valentiojs

BUY GU

Giá lên
Valentiojs Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá hiện tại đã breakout khỏi vùng sideway nhưng chưa thoát khỏi downtrend, giá sẽ test lại vùng hỗ trợ, đợi và buy tại vùng hỗ trợ.
Ý kiến cá nhân của mình, rất mong nghe chia sẻ từ những trader nhiều kinh nghiệm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.