ngobao1975

Xu hướng GU tuần lễ từ 25/2

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU trong tuần sau sẽ về test lại vùng kháng cự 1.31-1.32 sau đó sẽ vượt qua để test lại kháng cự 1.33.
Giá sẽ điều chỉnh về 1.31-1.32 và tiếp tục tăng đến vùng 1.35
Bình luận:
Giá đang hồi về kháng cự 1.31 , về H1 để tìm điểm vào lệnh BUY
Bình luận:
Giá đã hồi sâu về 1.30, có thể về đến 1.29x .Vì đây là vùng kháng cự D1 đồng thời là đường trendline tăng. Chờ hình thành bộ PA đảo chiều tăng tại vùng này thì vào BUY.
Nếu giá đóng nến dưới trendline tăng thì hủy lệnh BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.