LiZiLong

GBP/USD ngày 08/01/2022

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tổng quan thị trường:
- H4 giá đang tăng mạnh, tuy nhiên giá đang ở vùng cản theo mình đánh giá là nguy hiểm. Nhìn kỹ lại nến thì mình đánh nhận thấy khả năng giá sẽ quay lại test hỗ trợ H4 sau đó mới tăng tiếp.
- H1phương án 1 chờ giá hồi về vùng 1.35545 - 1.35495 thì vào m15 chờ tín hiệu nến để vào lệnh
- h1 phương án 2, đặt buylimit tại 1.35545, sl:1.35237, TP:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.