kienneik87

Sóng đẩy 3 trong 3, Cặp tiền GBP USD chart D1.

kienneik87 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kỳ vọng giá đang kết thúc sóng điều chỉnh 2 nhỏ trong sóng đẩy 3. Sau đó có thể xuất hiện sóng 3 nhỏ trong sóng 3.
Bình luận:
Mũi tên chỉ xu hướng đi ngược với xu hướng thực tế. Tuy nhiên nếu giao dịch theo kb này. Từ EP đến highest price đã lên đến hơn 300 pip. ít nhất có thể rời SL về EP hoặc chốt lãi 1 phần. Khách quan cho rằng được 4/10 điểm T_T
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.