kienneik87

Sóng đẩy 3 trong 3, Cặp tiền GBP USD chart D1.

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kỳ vọng giá đang kết thúc sóng điều chỉnh 2 nhỏ trong sóng đẩy 3. Sau đó có thể xuất hiện sóng 3 nhỏ trong sóng 3.
Bình luận: Mũi tên chỉ xu hướng đi ngược với xu hướng thực tế. Tuy nhiên nếu giao dịch theo kb này. Từ EP đến highest price đã lên đến hơn 300 pip. ít nhất có thể rời SL về EP hoặc chốt lãi 1 phần. Khách quan cho rằng được 4/10 điểm T_T