Kienthucforex

GBP/USD chờ vùng mua lý tưởng

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tỷ giá GU đã có xu hướng tăng bề vững trong 2 tuần trở lại đây,nó liên tục phá qua các vùng kháng cự quan trọng, đặc biệt là mốc 1.3800 một cách dễ dàng bằng 1 cây nến H4 xuyên thấu thân dài, nó cho thấy lực mua vào rất mạnh. Vì vậy, tỷ giá này sẽ sớm chinh phục mốc 1.400. Tuy nhiên, giá có thể sẽ quay lại backtest mốc 1.3800 trong tuần này trước khi tăng trở lại.

Nhà đầu tư có thể canh buy tại vùng tiềm năng 1.3800 như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.