FAST-TRADING

GBPUSD TIẾP TỤC ĐÀ GIẢM TRONG NGẮN HẠN SAU CHUỖI ĐI NGANG

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD M15

GBPUSD tiếp tục đà giảm trên xu hướng ngắn hạn. Khi đã đi ngang một thời gian.

Vùng Zone 1 và Zone 2 sẽ là vùng bán tiếp tục xu hướng ngắn hạn của GBPUSD.

GBPUSD phá vỡ vùng BIG ZONE có thể xác nhận xu hướng TRUNG HẠN bị đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.