Hong_Hoang_Trading_Group

BUY GBPUSD 20/10/2021

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chờ mua lên trong ngày. Trong ngắn hạn cặp tiền này sẽ còn tiếp tục đi lên, cho nên canh buy tại giá: 1.375x - 1.376xx TP: 1.38300 SL: 1.37300.
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, đi đúng volume của tài khoản, lệnh sẽ được Hồng Hoang cập nhật liên tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.