DatTong

GBPUSD, Tuần tới!

DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ

W1:
- Xu hướng xuống mạnh.
- Tuy nhiên, giá đã test hỗ trợ cho nến tăng
--> Dự đoán lên
D1:
- Giá sideway, dưới cản.
- Cho cây nến pinbar
Nếu
-Mua, khi giá break 1.33
- Bán--> (H4)
H4:
- Xu hướng đi lên
-Nến D1: pinbar
-Hiện tại: giá sideway trong range !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
take profit > 150pip!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.