TradeProPremium

Hai tuần của đường xu hướng tăng dần

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đảo chiều 1,23 tại thời điểm hiện tại, đang dẫn người mua GBP/USD hướng tới đường kháng cự chính từ tháng 5 năm 2022, gần 1,2350.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.