anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPUSD NGÀY 17/12/2021

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ buy gu như hình, sl tp như hình, nhớ quản lý vốn, giảm vol, hôm nay là thứ 6

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.