GKFXPrimeVN

GBPUSD, mô hình đảo chiều dần hình thành!

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cuối tuần rồi chúng ta được chứng kiến sự phục hồi của đồng USD. Rất khó nói GBPUSD sẽ thế nào, tuy nhiên có thể thấy USD chỉ yếu đi so với Gold , còn so với các đồng tiền khác thì hầu như không thay đổi. Việc kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do brexit, khiến cho dù USD giảm, EUR và GBP hầu như không tăng. Với mô hình vai đầu vai tiềm năng, chúng ta có thể hy vọng một chiến thắng. Chiến lược như trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.