vanhuynam2018

Mua vào cặp GBPUSD

Giá lên
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đây là những suy nghỉ cá nhân cũng như quan điểm của tôi. Nó dựa vào phương pháp cung cầu kết hợp với kênh giá, trendline cũng như các mô hình.
Giao dịch Forex là rất rủi ro nên bạn cần cân nhắc kỹ trước khi vào lệnh. Tất cả chỉ là dự đoán cá nhân

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.