Tramcuong2020

Lệnh thua 1 R

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá tăng là sóng hồi của xh giảm trước đó. Giá quay lại đỉnh giảm động lượng dần và phá xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.