eaabram

Canh bán GU

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Thứ 3, họp quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua Brexit, với nhiều tin xấu như hiện tại, khả năng cao bị phủ quyết, khi đó 1 kịch bản đồng Bảng sẽ bị mất giá từ 3 -5% là điều khó tránh khỏi. Hiện tại, đánh theo time ngày, khuyến nghị canh bán như trên hình, hoặc bán ngay tại giá hiện tại, lời chốt 3 -5 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.