contact.isales

GBP/USD ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại GU đang dính trend live .Sáng giờ GU được bán tháo ra khá nhiều :D Mục tiêu điều chỉnh giá về 1.29xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.