LuTienSinh

GBP: Sell theo xu hướng

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đầu tiên cần cảnh báo anh em vào lúc 16h15 hôm nay sẽ có tin lạm phát của GBP nên dự là khung thời gian đó GBPUSD sẽ rối loạn nhé.
Như tớ đã nhận định trong bài USD ban sáng, EU và GU mấy ngày qua chạy theo sự suy yếu của USD, giờ là thời điểm đồng bạc xanh bắt đầu phục hồi trở lại nên GU EU đã giảm, xu thế ở thì hiện tại là canh hồi để Sell tiếp tục (Nếu anh em theo sell GU hôm trước thì nên gồng lời, hoặc tối ưu hơn là chốt 1/2, số còn lại dời SL về Entry).

Việc đóng nến D1 GU hôm qua dưới kháng cự mạnh 1.275-1.276 đã chính thức xác lập GU đang vào chu kì sóng giảm kế tiếp. Vùng canh sell GU hiện tại quanh 1.2720x tới takeprofit lần lượt tại 1.2660 – 1.2600
Đừng quên Stoploss nếu giá vượt quá vùng: 1.2755x


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.