ThanhThaoMC

GBPUSD sẽ trở thành đồng tiền tiềm năng nhất để buy

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ

GBPUSD không thể tạo đáy thấp hơn, đó là lý do tại sao tôi đóng tất cả các lệnh Short liên quan đến bảng Anh.
GBPUSD có thể tạo đỉnh ở vùng mầu đỏ phía trên.
Lợi nhuận 540pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.